Zasady według których dokonywane są tłumaczenia jasno określają za co płaci klient i jak dokładnie tłumaczenia są dokonywane. W przypadku tłumaczeń na żywo, z reguły zapłacić należy za każdą godzinę pracy tłumacza. Niekiedy pojawić mogą się dodatkowe koszty na przykład konieczność opłacania dojazdu, aczkolwiek sprawa jest tutaj dosyć klarowna.

Liczyć należy się z tym, że opłaty pobierane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy tłumacza lub tłumaczy jeśli dokonują oni tłumaczeń na żywo, na przykład podczas konferencji. Podobne zasady określane są przy tłumaczeniach pisemnych. Dokładnie określa się na jakich konkretnie zasadach tłumaczenia włoski są dokonywane.

Liczba stron w tekście źródłowym

Zasady tłumaczenia tekstów Jak wiadomo opłaty pobierane są od jednej strony tłumaczonego tekstu, pod uwagę brana jest liczba stron w tekście źródłowym, czyli tym który podlegać będzie tłumaczeniu, niezależnie od tego na ilu stronach zapisany zostanie już tekst przetłumaczony. Dla osób które dokonują tłumaczenia jest to jak najbardziej korzystne bowiem z góry mogą obliczyć ile za tłumaczenie przyjdzie im zapłacić, ważne jest także zapoznanie się z tym w jaki sposób definiowana jest jedna strona która podlegać będzie tłumaczeniu. Dawniej spotkać można było się z określeniem, że jest to jedna strona standardowego maszynopisu.

Jedna strona tekstu

Wykorzystanie tradycyjnych maszyn do pisania pozwalało na definiowanie tego w ten sposób, dzisiaj jednak, aby ceny dokładnie odzwierciedlały nakład włożonej pracy do dokonania przetłumaczenia tekstu, należy jeszcze precyzyjnie zdefiniować to, jak w ogóle rozumiana jest jedna strona tekstu, który zostanie przetłumaczony. Określa się to na podstawie liczby znaków, w każdym biurze tłumaczeń standard może być jednakże inny na co także powinno się zwrócić uwagę. Często przyjmowaną definicją jednej strony tekstu w biurach tłumaczeń jest liczba 1500 znaków, co można dosyć łatwo policzyć w praktycznie w każdym edytorze tekstu. Pod uwagę brane są także spacje i wszelkiego rodzaju odstępu. Przy odpowiednio sformatowanym tekście oraz standardowej czcionce o rozmiarach 12 do 14, taka liczba znaków faktycznie może oznaczać dokładnie jedną stronę tekstu do przetłumaczenia.