Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela samochodu czy pojazdu zmechanizowanego. Zapewnia ono ochronę ofiarom spowodowanych przez nas wypadków.

Kary za brak OC

Kierowcy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wysokie są kary za brak aktualnej polisy OC. Nakłada ją Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli nie mamy wykupionej polisy przez trzy dni i krócej, to grozi nam kara sześćset złotych. W przypadku braku polisy do czternastu dni wzrasta ona do tysiąca pięćset złotych. Jeśli przekroczymy ten termin jeszcze bardziej i nie mamy ważnego OC powyżej dwóch tygodni, to zapłacimy trzy tysiące złotych. Jeszcze dotkliwsze są kary dla kierowców samochodów ciężarowych. Za brak OC zapłacą oni cztery i pół tysiąca złotych.

OC a kupno i sprzedaż pojazdu.

Jeśli nabywamy nowy pojazd, to koniecznie sprawdźmy, czy w dniu kupna pojazdu zbywca posiada ważną polisę ubezpieczenia OC. Jeśli nie, wówczas nabywca pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć OC w dniu transakcji, wybierając dowolny zakład ubezpieczeń. Jeśli zbywca posiadał ważne OC, w każdym momencie nabywca ma możliwość jego wypowiedzenia. Jeśli nabywca nie wypowie polisy OC i będzie ją kontynuował do końca okresu, na jaki została zawarta, zakład ubezpieczeń może przeprowadzić re kalkulację składki za pozostały okres ubezpieczenia z uwzględnieniem zniżek i innych danych nabywcy.

Analogicznie w przypadku sprzedaży pojazdu, mamy obowiązek przekazać kupującemu polisę wraz z samochodem. Jednocześnie przy sprzedaży pojazdu w ciągu czternastu dni mamy obowiązek powiadomić o tym fakcie zakład ubezpieczeń, w którym wykupiliśmy polisę. Dopiero wtedy de facto kończy się nasza odpowiedzialność prawna w tym aspekcie. W praktyce powinniśmy to zrobić jak najszybciej, żeby maksymalnie skrócić czas naszej odpowiedzialności. Jednak sprzedaż auta nie oznacza, że zdejmuje to z nas obowiązek zapłaty należnej składki. Zapłacić składkę za ten okres powinna jedna lub druga strona, ponieważ obowiązek jest wówczas „solidarny”. Brak wpłaty z pewnością tu spowoduje reakcje zakładu ubezpieczeniowego.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach dla twojego samochodu na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

This entry was posted in Finanse.