Wykupienie ubezpieczenia to sposób na zabezpieczenie się przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem samochodu. Jakie ubezpieczenie samochodu możemy kupić?

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu

W Polsce ubezpieczenia dla samochodów dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczane jest tylko jedno. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w skrócie nazywane OC. Polisę OC właściciele samochodów mogą wykupić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zakres tego ubezpieczenia jest taki sam u każdego z ubezpieczycieli. Polisa OC, którą właściciel samochodu kupi w jednym z polskich towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia mu ochronę także w czasie podróży po terytorium państw, które należą do Unii Europejskiej oraz po terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są kraje, w których polskie OC nie jest honorowane. Przy wyjeździe między innymi do Bośni i Hercegowiny, Albanii, Rosji, na Ukrainę i Białoruś, koniecznie trzeba wykupić Zieloną Kartę. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych można otrzymać ją za darmo przy okazji kupowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe naliczają zniżki składki.

Dobrowolne ubezpieczenie autocasco

To ubezpieczenie, które kupujemy stosunkowo rzadko. Jest jednak wiele sytuacji, w których możemy gorzko żałować, że nie posiadamy polisy AC. Autocasco jest ubezpieczeniem, z którego otrzymamy świadczenie nie tylko na wypadek kradzieży samochodu, jego elementów lub wyposażenia. Zakresem ochrony mogą być objęte także szkody, które wyrządzone zostaną na przykład przez siły natury. Możemy otrzymać odszkodowanie na przykład, gdy samochód zostanie uszkodzony przez padający grad czy przewrócone przez wichurę drzewo. Wykupując ubezpieczenie Autocasco koniecznie trzeba zapoznać się z OWU. Zawiera on katalog sytuacji, w których wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela czyli listę zdarzeń, gdy odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

This entry was posted in Inne.