Pomoc prawna z urzędu

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są jedną z najbardziej podstawowych usług realizowanych przez biura tłumaczeń. Polega ona oczywiście na bieżącym tłumaczeniu wypowiadanych kwestii. Może być to zarówno tak zwane tłumaczenie szeptane, na przykład na spotkaniu biznesowym, jak również tłumaczenia ustne mogą być wykonywane przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, na przykład w trakcie trwania konferencji czy innych spotkań o zbliżonym charakterze.

Praca tłumacza w każdym z wyżej wymienionych przypadków sprowadza się oczywiście do tłumaczenia wypowiadanych treści na bieżąco. O ile przy standardowym tłumaczeniu rozmowy tłumacz musi mieć czas, aby tłumaczyć wypowiedziane już kwestie czy też pytania, tak aby osoba dla której tłumaczenie jest dokonywane miała szansę je usłyszeć, to już w przypadku konferencji możliwe jest tłumaczenie wypowiedzianych treści praktycznie od razu.

Spotkania biznesowe

Tłumaczenia ustne W przypadku spotkań biznesowych może to nieco wydłużać czas ich trwania, tłumacz musi mieć czas na tłumaczenie wypowiedzi jednej lub obu ze stron, w zależności od sytuacji. Na konferencjach natomiast, o ile sala konferencyjna jest wyposażona w stosowny sprzęt, możliwe jest dokonywanie tłumaczenia na bieżąco. Uczestnicy konferencji, którzy chcą z tłumaczenia skorzystać, używać mogą specjalnych słuchawek, co może się przydać nawet wtedy gdy uczestnicy znają na przykład język angielski. Mówcy mogą wypowiadać się bowiem w swoich ojczystych językach. Z taką sytuacją mamy do czynienia miedzy innymi w parlamencie europejskim.

Większa liczba tłumaczy

W każdym z wyżej wymienionych przykładów wynagrodzenie dla tłumacza czy też biura tłumaczeń, naliczane jest za każdą rozpoczętą przez tłumacza godzinę pracy. Przy tłumaczeniach ustnych, jeśli mają być dokonywane przez dłuższy czas rozsądne jest także zatrudnienie większej liczby tłumaczy, przynajmniej dwóch, którzy wymieniać będą się zadaniami podczas tłumaczenia wystąpień, oraz korygować ewentualne błędy które mogą się przy tak szybkim tłumaczeniu pojawić. Także tłumaczenia ustne mogą być realizowane jako tłumaczenia przysięgłe.