Posiłki dla pracowników w firmie

Posiłki dla pracowników w firmie

Posiłki dla pracowników w firmieZapewnienie pracownikom optymalnych warunków w miejscu zatrudnienia stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy. Jednym ze zobowiązań, koniecznych do wypełnienia przez pracodawcę okazuje się zapewnienie pracownikom posiłków, które stają się niezbędne w kilku sytuacjach.

Kiedy posiłki dla pracowników są wymagane?

Tak zwane posiłki profilaktyczne powinny zostać zapewnione pracownikom, którzy wykonują intensywny wysiłek fizyczny, generujący tak zwany efektywny wydatek energetyczny – jest on szacowany oddzielnie dla kobiet oraz mężczyzn i wyznaczany jest przez konkretną granicę kaloryczną.

Prawo do posiłków profilaktycznych posiadają również osoby pracujące w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie stale temperatura utrzymywana jest poniżej dziesięciu stopi Celsjusza lub powyżej dwudziestu pięciu stopni Celsjusza, jak również na otwartej przestrzeni w okresie zimowym oraz pracownicy wykonujący obowiązki pod ziemią.

Pracodawca ma więc obowiązek zapewnić posiłki regeneracyjne swoim pracownikom, jak również napoje adekwatne do temperatury i rodzaju wykonywanej pracy.

Jak zorganizować posiłki regeneracyjne?

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca nie posiada zaplecza kulinarnego, w którym byłaby szansa na przyrządzenie wspomnianych posiłków. W podobnej sytuacji niezbędne staje się zatrudnienie firmy cateringowej, zaopatrującej pracowników w wymagane posiłki profilaktyczne.

Firmy cateringowe posiadają w swojej ofercie rozmaite propozycje, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na podobne dania. Warto zaznaczyć, że pracownicy otrzymują te posiłki bez konieczności ponoszenia opłat, nie mogą również z nich zrezygnować na rzecz ekwiwalentu pieniężnego.

Jeżeli z rozmaitych względów nie ma możliwości, aby w siedzibie firmy przygotowywać posiłki lub zamawiać je z cateringu, rozwiązaniem mogą być wydawane pracownikom specjalne karty na posiłki, np. Ticket Restaurant, którymi mogą płacić w wybranych przez siebie restauracjach.

Rozliczanie kosztów posiłków profilaktycznych dla pracowników

Korzystna dla pracodawców może okazać się możliwość odliczenia od podatku poniesionych kosztów związanych z organizacją posiłków regeneracyjnych dla pracowników. W związku z tym można uznać, że pracodawca nie ponosi dodatkowych wydatków z tym związanych, a pracownicy zyskują godne warunki pracy.