Outsourcing procesów zachodzących w przedsiębiorstwie to jeden z etapów ewolucji usług outsourcingowych. W dzisiejszych czasach zlecanie sprzątania pomieszczeń, usług ochroniarskich czy transportowych stało się pewnego rodzaju standardem.

Outsourcing kadr i hrCoraz więcej przedsiębiorstw, osób oraz różnego typu organizacji zdaje sobie sprawę z tego, że zysk prowadzonego biznesu nie wynika wcale tylko i wyłącznie z samego faktu posiadania czegoś na własność.

Tutaj pojawia się popularny dziś termin jakim jest outsourcing.

Niejednokrotnie oddaje się również w outsourcing przedsiębiorstwa różne obszary związane z branżą informatyczną. Powierzenie zewnętrznemu wykonawcy procesów związanych na przykład z naliczaniem płac, obsługą kadrową, administracyjną czy rachunkowością lub księgowością zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność wśród kadry zarządzającej różnymi biznesami. Outsourcing kadr jest szczególnie często wybierany w małych i średnich przedsiębiorstwach. W dużych miastach, w korporacjach międzynarodowych, często w grę wchodzi również outsourcing hr.

Outsourcing procesów biznesowych staje się coraz popularniejszy przede wszystkim z jednego bardzo ważnego i oczywistego powodu. Firmy widzą w tym źródła ogromnych oszczędności. Nie jest to jednak jedyny powód.

Ważne wydają się także kwestie związane z bezpieczeństwem przepływu informacji i utrzymaniem tajemnicy między innymi o wielkości dochodów pracowniczych, zachowaniem dużej jakości realizowanych usług, uzyskaniem czasu na realizację głównych zadań przedsiębiorstwa. Jeśli spojrzymy na outsourcing z perspektywy przytoczonych korzyści, staje się on wręcz koniecznością dla przedsiębiorstw, które mają świadomość z płynących z tego faktu korzyści.