Oprogramowanie do działu kadrowo płacowego mylnie określane jest tylko i wyłącznie oprogramowaniem do obliczania wynagrodzeń. Nowoczesne programy kadrowe oferują o wiele większe możliwości, ale rzecz jasna oprogramowanie Płacowe powinno być absolutną podstawą.

To za pomocą takiego programowania można stworzyć w szybki sposób listę płac, oraz odprowadzić wszystkie składki obowiązkowe. W prosty sposób można także zorganizować przelewy, które mogą być realizowane zarówno jednego dnia, jak i stopniowo w zależności od tego gdzie pracownicy będą zatrudnieni.

Umowy o pracę

Oprogramowanie płacowe i nie tylkoOprogramowanie placowe musi radzić sobie jak najbardziej z różnymi rodzajami umów o pracę, w szczególności w większych firmach, gdzie poszczególni pracownicy mogą być zatrudnieni na kilku różnorodnych umowach co oczywiście zmienia sposób w jaki obliczane są składki, czy same wynagrodzenia. Moduł płacowy pozwala także na szybkie oszacowanie kosztów wynagrodzeń. Nie są to jednakże wszystkie możliwości, które oprogramowanie HR oferuje. Jedną z możliwości jest chociażby mierzenie efektywności, co w połączeniu z oprogramowaniem płacowym pozwala na wyodrębnienie osób, którym warto zaproponować podwyżkę lub też takim które spełniają określone kryteria do tego aby uzyskać premię, o ile na danych stanowiskach jest ona przewidziana.

Efektywność pracy

Mierzenie efektywności pracy odbywać może się na podstawie kilku czynników, po pierwsze może być to mierzenie ile czasu zajmuje pracownikowi wykonywanie określonych zadań. Po drugie wprowadzony może być system ocen, wystawianych za wykonane zadania. Oceny w ramach oprogramowania wystawiane mogą być zarówno przez przełożonych jak i innych pracowników w zależności od stanowiska pracy. W tym zakresie oprogramowanie HR umożliwia na tworzenie obiektywnych ocen wydajności pracowników, pracujących na poszczególnych stanowiskach. Na podobnej zasadzie mierzona może być efektywność pracy całego zespołu. Oprogramowanie płacowe zawierać musi także możliwość planowania urlopów oraz zaznaczania ewentualnych nie obecności w pracy.