Wspólną, istotną cechą w przypadku popularnych planów Office 365 jest dostęp do pomocy technicznej oraz gwarancja niezawodności oprogramowania. Dużą uwagę przykłada się także do bezpieczeństwa. Mowa tutaj zarówno o zabezpieczeniach przed typowymi zagrożeniami informatycznymi jak i zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych. Dotyczy to także zabezpieczenia kopii zapasowych istotnych informacji, takich jak na przykład dane pocztowe.

Najważniejsze są jednak same usługi, które wchodzą w skład tytułowych planów, oraz sposób ich wykorzystania. Cechą wspólną jest tutaj brak ograniczeń odnośnie liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z usług dostępnych w ramach danego planu. Wspólny jest także pakiet oprogramowania biurowego. W obu wersjach, poza nieznacznymi różnicami, otrzymujemy dokładnie to samo oprogramowanie biurowe, dostępne w wersji online, dla każdego pracownika.

Różnice pakietowe

Office 365 - najpopularniejsze plany E1 i E3. Cechy wspólne i różniceRóżnicą jest jednak to, że w podstawowym planie E1 dostępność oprogramowania biurowego ogranicza się tylko do komputerów osobistych. W szerszym pakiecie E3 dochodzi już możliwość korzystania z pakietu biurowego, także na urządzeniach mobilnych.  Dodatkowo, niezależnie od tego czy z biurowego pakietu Office korzystamy na komputerze czy też na wybranym urządzeniu mobilnym, już od wersji E3 dostępne stają się nowe funkcjonalności. Jedną z takich nowości jest chociażby możliwość automatycznego wyszukiwania danych przez program Excel, który będzie mógł w wygody sposób gromadzić dane zawarte na przykład w kilku różnych dokumentach. Jako, że wersja E3 przewidziana jest już dla większych organizacji, na znaczeniu zyskują usługi przeznaczone do zarządzania grupami użytkowników.

Zarządzanie aplikacjami w grupach

Co prawda w obu planach tworzyć możemy grupy użytkowników, którzy podzieleni mogą być także na zespoły, gdzie definiowane są poszczególne uprawnienia, ale wersja E3 pozwala na więcej. Jednym z najważniejszych rozszerzeń jest możliwość zarządzania wykorzystywanymi w ramach grupy aplikacjami, co znacznie ułatwia nie tylko zarządzanie aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem, ale jak można się spodziewać, korzystnie wpływa także na bezpieczeństwo użytkowania.

Dzięki integracji usług, sam użytkownik, tak naprawdę musi zalogować się tylko raz, najczęściej już na etapie startu systemu, aby uzyskać dostęp do odpowiednich dla siebie usług, Z weryfikacji tej można zresztą korzystać nie tylko w aplikacjach oferowanych w samym pakiecie Office 365, ale nawet w takich, które tworzone są specjalnie dla danej organizacji.