Dotacje unijne to doskonały sposób, by zmodernizować i unowocześnić firmę. Pozyskane środki mogą stanowić nawet do 80% inwestycji, co dla właściciela firmy oznacza dużą pomoc. Ze środków unijnych mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa – małe, średnie i duże firmy.

Pula środków w konkretnym okresie zależy przede wszystkim od polityki spójności, dlatego też warto śledzić informacje w danej dziedzinie. Środki unijne rozdzielane są na regiony, z wyszczególnieniem dziedzin gospodarki, których dotyczą. Bezpośrednią możliwość pozyskania środków unijnych gwarantuje udział w ogłaszanych konkursach, obejmujących cały kraj, konkretną dziedzinę życia lub region.

Przygotowanie merytoryczne

Pozyskanie dotacji unijnych wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz technicznego. Przede wszystkim należy wiedzieć, na co pozyskane środki zostaną przeznaczone. Należy pamiętać, że ubiegając się o dotacje unijne należy wykazać posiadanie tzw. wkładu własnego, czyli środków przeznaczonych na konkretny cel.

Każdy konkurs posiada określoną pulę, a także indywidualne priorytety gospodarcze i społeczne, odpowiadające potrzebom konkretnej dziedziny lub regionu. Nietrudno zauważyć, że najczęściej są to przedsięwzięcia, które w znaczny sposób wpływają na funkcjonowanie firmy, jak również szeroko rozumiany rozwój gospodarczy.

Grupy inwestorów

Każdy konkurs adresowany jest dla konkretnej grupy inwestorów. Warto jednak podkreślić, że projekty dla dużych przedsiębiorstw realizowane są w oparciu o inne priorytety niż przedsięwzięcia stworzone z myślą o małych i średnich firmach.

W konkursie może wziąć udział każda jednostka, która spełnia określone warunki. Należy jednak podkreślić, że pozytywna finalizacja, czyli pozyskanie środków na realizację konkretnego przedsięwzięcia, w dużej mierze zależy od oceny projektu. Fakt ten automatycznie przekłada się na wysokość dofinansowania. Ważne jest to, aby przedsiębiorcy przygotowali dokumenty potwierdzające gotowość firmy do realizacji zadania już na etapie składania aplikacji.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/pozyskiwanie-dotacji