Baza szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia, które są finansowane w ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego, w ostatnim czasie znacząco zyskują na popularności. Warto wspomnieć, że Europejski Fundusz Społeczny to jeden z głównych funduszy, dostępnych na terenie Unii Europejskiej i mających być narzędziem do rozwoju społeczno-gospodarczego. W latach 2014-2020 w ramach działania EFS przeznaczono 80 miliardów euro, a spora część tej […]

Internetowy spis firm

Wyszukiwanie informacji na temat różnych firm w czasach zanim uruchomiony został KRS, a funkcjonował zaledwie rejestr handlowy było wyjątkowo utrudnione, zwłaszcza w przypadku zwykłych obywateli, którzy nie mieli czasu a często także możliwości sprawdzić informacji na temat poszczególnych firm.

Tłumaczenia rozmów telefonicznych

Profesjonalne tłumaczenie rozmów telefonicznych jest usługą skierowaną przede wszystkim do firm, które mogą dzięki takim usługom prowadzić telefoniczne rozmowy biznesowe, bez martwienia się takimi drobnostkami jak bariera językowa. Sposób tłumaczenia jest w tym przypadku bardzo zbliżony do standardowego tłumaczenia rozmowy.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne są jedną z najbardziej podstawowych usług realizowanych przez biura tłumaczeń. Polega ona oczywiście na bieżącym tłumaczeniu wypowiadanych kwestii. Może być to zarówno tak zwane tłumaczenie szeptane, na przykład na spotkaniu biznesowym, jak również tłumaczenia ustne mogą być wykonywane przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, na przykład w trakcie trwania konferencji czy innych spotkań o zbliżonym […]

Tłumaczenie stron internetowych

Wykonanie tłumaczenia stron internetowych także można zlecić profesjonalistom. Bez trudu znajdziemy biura tłumaczeń, które z powodzeniem realizują także takie formy dokonywania tłumaczenia. Można to potraktować jako w dużej mierze tłumaczenie tekstu.

W jaki sposób wykonywane są tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne na podstawie materiałów źródłowych wykonane mogą być na kilka sposobów. Mowa oczywiście o szybkości, z jaką zostaną wykonane, ale także o sposobie zlecania tego rodzaju zamówień. W pierwszej kolejności warto omówić tryb zlecania, poza zwykłym czy ekspresowym w biurach tłumaczeń pojawić mogą się jeszcze innego rodzaju tryby dotyczące szybkości dokonywania tłumaczeń.

Zasady tłumaczenia tekstów

Zasady według których dokonywane są tłumaczenia jasno określają za co płaci klient i jak dokładnie tłumaczenia są dokonywane. W przypadku tłumaczeń na żywo, z reguły zapłacić należy za każdą godzinę pracy tłumacza. Niekiedy pojawić mogą się dodatkowe koszty na przykład konieczność opłacania dojazdu, aczkolwiek sprawa jest tutaj dosyć klarowna.

Praca w Skandynawii

Kraje skandynawskie pomimo tego, że nie należą do Unii Europejskiej stają się najpopularniejszym miejscem wyjazdów polaków, którzy poszukują pracy. Wynika to z wielu istotnych powodów, jednym z nich jest to, że są to kraje o wiele bogatsze od naszego tak więc wyższe są także płace, na które liczyć mogą pracownicy którzy podejmują w nich pracę.

Odpowiedzialność biura tłumaczeń za błędy w tłumaczeniach

O ile tłumaczenia nie są dokonywane jako tłumaczenia przysięgłe, to prawo nie określa dokładnie jak powinna wyglądać kwestia ewentualnych błędów w tłumaczeniach. Zacząć wypada od tego, że korzystanie z usług profesjonalnych biur tłumaczeń zwykle wyklucza lub znacząco minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów nawet w tekstach trudnych to tłumaczenia, takich jak na przykład teksty prawnicze czy też […]