Blaski i cienie powietrznej pompy ciepłaPompy ciepła, podobnie jak i inne rozwiązania pozwalające na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, są dziś promowane nie tylko jako proekologiczne, ale i jako coraz wydajniejsze. Pompa ciepła powietrze-woda wydaje się wieść prym na tym polu. Nie można jednak zapominać o tym, że również ona jest rozwiązaniem posiadającym tak zalety, jak i wady. Warto zaznajomić się zarówno z jednymi, jak i drugimi.

Dlaczego warto inwestować w powietrzne pompy ciepła?

Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, aby zainteresować się powietrznymi pompami ciepła, nie da się jednak ukryć, że jednym z najbardziej przekonujących jest ten, który odwołuje się bezpośrednio do naszych możliwości finansowych. Tymczasem ciepło uzyskane w ten sposób jest tańsze od tego, które można uzyskać z wykorzystaniem innych elektrycznych źródeł ciepła. Ma to szczególnie duże znaczenie tam, gdzie użycie gazu nie jest możliwe, a do tego nie można korzystać z paliw stałych. Ciepło uzyskane z pompy jest tanie, a samo jego pozyskiwanie jest wygodne. Nie bez znaczenia jest i to, że mamy do czynienia z rozwiązaniem efektywnym, nawet pomimo tego, że korzystanie z niego nie pociąga wysokich kosztów inwestycyjnych.

Co może nas wstrzymywać?

Pompa ciepła powietrze-woda jest ciekawym rozwiązaniem, nie można jednak utrzymywać, że jest wolna od jakichkolwiek wad. Pewnym problemem może być choćby to, że mamy do czynienia z rozwiązaniem nie tak efektywnym, jak pompy gruntowe. Tu winna jest temperatura dolnego źródła, ta bowiem jest niższa przy pompach powietrznych niż ma to miejsce w odniesieniu do pomp gruntowych. Należy liczyć się również z tym, że wydajność wspomnianych pomp będzie coraz niższa wraz ze spadkiem temperatury powietrza. Niestety, właśnie wtedy budynek zgłasza większe niż zazwyczaj zapotrzebowanie na ciepło. Problem nie jest niemożliwy do rozwiązania, zawsze bowiem można korzystać z grzałek. Niestety, należy liczyć się z tym, że te nie będą już tak atrakcyjne finansowo. Decyzja o skorzystaniu z powietrznej pompy ciepła powinna być więc przemyślana.

Sprawdź więcej na: https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/