Bazy danych – czy można je sprzedawać? Wiele firm dla potrzeb marketingowych tworzy bazy danych swoich klientów. Utworzona dla ich potrzeb baza danych może zostać sprzedana. Wiele przedsiębiorców jednak nie wie, czy sprzedaż baz danych jest legalna.

Sprzedaż zgromadzonych danych osobowych przez firmę jest możliwa jednak pod pewnymi warunkami. Aby sprzedaż baz danych była legalna, osoby, których te dane dotyczą muszą wyrazić swoją zgodę na ich sprzedaż.

Potrzebna zgoda klienta

 

Wraz ze sprzedażą bazy danych osobowych zmieni się bowiem cel ich przetwarzania. A to oznacza, że może dojść do naruszenia interesów danych tychże osób. W przypadku, kiedy naszym zamiarem jest sprzedaż danych, to osoba, której tej dane dotyczą musi wyrazić zgodę na ich udostępnianie osobom trzecim, jeszcze zanim dane te znajdą się w bazie. Uzyskanie zgody jest warunkiem koniecznym, jeżeli naszym celem będzie udostępnianie zgromadzonych w bazie danych osobom trzecim. Zanim dane zostaną sprzedane osoba, której dane dotyczą musi zostać o tym fakcie poinformowana. Zgodę na przetwarzanie danych zawsze można wycofać.

Gdzie można znaleźć bazy online?

 

W XXI wieku bazy danych online odgrywają coraz większą rolę. Wynika to po części z pośpiechu w jakim żyjemy. Mamy coraz mniej czasu na poszukiwanie informacji i dokumentów w tradycyjny sposób. Stąd popularnością cieszą się bazy danych online. Spotykamy się z nimi w bardzo wielu miejscach, między innymi w bibliotekach. Do rozwoju baz danych w formie elektronicznej przyczynił się rozwój informatyki. Bazy danych w formie elektronicznej zapewniają dostęp do wielu informacji z różnych dziedzin. Wśród elektronicznych baz danych spora część jest darmowa. Z tych baz korzysta bardzo wielu użytkowników na całym świecie. Liczba informacji, które można zgromadzić w elektronicznej bazie danych jest niemal nieograniczona. Często są one tworzone w edytorach tekstu lub w arkuszu kalkulacyjnym. Aby ułatwić zarządzanie zgromadzonymi danymi, niezbędny jest system zarządzania danymi. Liczba programów do zarządzania danymi jest bardzo duża. Pozwalają one zarówno do dodawanie nowych danych, jak i usuwanie już istniejących.
Dowiedz się więcej na: http://www.infobrokering.com.pl

This entry was posted in Biznes.