Przy wyborze konkretnego oprogramowania, zwłaszcza wtedy gdy jest to rozwiązanie stosowane w firmie, niezmiernie istotna jest kwestia późniejszego wsparcia technicznego zapewnianego przez producenta oprogramowania czy też firmę, która specjalizuje się we wdrożeniu danego rozwiązania, ale także i kwestia samych aktualizacji.

W wielu przypadkach poprawiają one bezpieczeństwo użytkowanych aplikacji, rozwiązują już zgłoszone przez użytkowników błędy czy problemy, oraz mogą wprowadzać nowe rozwiązania lub ulepszać już istniejące funkcje. Dlatego też tak ważna jest stosowana przez daną firmę polityka udostępniana aktualizacji.

Aktualizacja pakietu Office w domu i biurzeJeśli chodzi o pakiet Office, który jest niezwykle popularnym narzędziem, chętnie użytkowanym zarówno w domach prywatnych jak i w firmach, to aktualizacje są często udostępniane bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Mowa tutaj o aktualizacjach przewidzianych dla konkretnych wersji oprogramowania, ale coraz częściej także i możliwości aktualizacji do zupełnie nowej wersji.

 Jeśli chodzi o zastosowanie domowe, to aktualizacje pakietu Office odbywać będą się w dużym stopniu automatycznie. Warto przy tym od czasu do czasu zajrzeć do proponowanych, opcjonalnych poprawek, które także mogą w znacznym stopniu podnosić jakość wykorzystywanego przez użytkownika oprogramowania. W firmie, o tym które poprawki powinny zostać zainstalowane i kiedy decydować powinien odpowiedni administrator.

Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku Office, czy też nowszej wersji Office 365 poprawki są udostępniane przez producenta bardzo szybko i od razu stają się dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z danego oprogramowania. O ile standardowe poprawki mogą być wdrażane często wręcz bez świadomości zwykłych użytkowników, to już zmiana wersji wykorzystywanych programów na wyższą jest często poważną decyzją i jej podjęci wymagać może zdecydowanie głębszej analizy, zwłaszcza pod względem wprowadzonych zmian oraz korzyści, które może przynieść zdecydowanie się na nowszą wersję danej aplikacji.